Končano že:

0.08%

Kontaktne informacije:

Vič gre v morje
Gimnazija Vič
Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana

vic.gre.v.morje@gimvic.org
TRR:001100 - 6030694121

Odgovorna oseba:
Rok Capuder, vodja projekta

O projektu


V šolskem letu 2012/2013 na Gimnaziji Vič že tradicionalno izvajamo veliki šolski projekt. Po uspešnem zaključku projekta Vič gre v vesolje, smo se tokrat lotili ambicioznega projekta izdelave raziskovalne podmornice.

V letošnjem in naslednjem šolskem letu bomo izdelali avtonomno raziskovalno podmornico, jo opremili z različnimi senzorji, podvodno kamero in sistemom za zajem vzorcev. Podmornica bo delovala v priklopljenem načinu (neposredno krmiljenje) ali kot avtonomna enota.

V projekt so vključeni dijaki in dijakinje vseh štirih letnikov. Srečanja in delo poteka pred poukom ali po njem. Dijaki so se na začetku dela razdelili v delovne skupine ter določili vodje skupin. Vodje skupin tesno sodelujejo z mentorji, sicer pa dijaki večji del raziskovanja, poizvedovanja in izdelava opravljajo sami. Dijake želimo vključiti v kreativni proces izdelave visokotehnološkega izdelka - od začetne ideje, izbire materialov, izdelave, testiranja in uporabe izdelka.

Zahtevnost projekta močno presega okvirje srednješolskega znanja, zato se povezujemo z zunanjimi raziskovalnimi inštitucijami, fakultetami in visokotehnološkimi podjetji.

Tako obsežno projektno delo predstavlja popolnoma nov pristop k poučenju v Sloveniji. Ker so, za razliko od ustaljenih oblik poučevanja, denarna sredstva za takšne projekte precej omejena vas naprošamo za vašo pomoč. V kolikor menite, da je naš način pristopa k poučevanju, dober in bi ga veljalo razvijati še naprej, ali če nam želite pomagati pri izdelavi podmornice, lahko na naš račun donite sredstva, ali nas kontaktirate s predlogom pomoči.

Prvi spust podmornice načrtujemo v juniju 2014, do takrat pa lahko naše delo in napredek spremljate na tej spletni strani.

Rok Capuder, vodja projekta